Ledtrådar till utomhus i Nolhaga, de ligger i ordning.

Vad letar jag efter hos JD, Broden och HP?


JD, Brodén och HP har var sitt årtal på platserna de beskriver. JD är graverat i betongfundamentet på fyren. Broden är graverat i stenväggen till höger om metallgrinden, nära "twisted sisters". HP är årtalet hos monumentet "Sami Dialogue" uppförande. I signaturen skriver de lite matematik som du använder med deras årtal.
Vad menas med bokstäverna i brevet?


Versaler som är på fel plats bildar ordet LABYRINT. Ta med årtalet från signaturen i brevet till Nolhaga Labyrint. Årtalet i Labyrinten blir en plats.
Vad är det för konstiga tecken i brevet?


Det finns fyra symboler i brevet. Desa fyra symboler finns avbildade på fyra platser runt parken. På varje symbol fås en del av ett chiffer. Skriv av chiffret och ta med dig...
Var är alla tre platser för symbolerna?


Fotot visar en plats längst ut på bryggan vid utloppet av Säveån till Mjörn. Där ligger en sten förankrad i en tamp. Skissen visar en tänkt linje mellan monumentet Zip-Zhip och Alingsås Angöring (fyren). Sätt dig i Zip-Ship och gå mot fyren, på andra sidan grusvägen ligger en sten i gräset. Siffrorna längst ner i brevet är Latitud och Longitud, skriv in positionen i ett kartprogram så pekar det på skogsområdet "Kongo". Gå in på stigen genom Kongo tills du hittar en bänk, i närheten av bänken ligger en sten.
Hur löser jag chiffret?


Du behöver lösa årtalet i signaturen och gå till Nolhaga Labyrint. Därefter får du platsen "Nolhaga Slott" I ett fönster på slottet står chiffernyckeln. Läs chiffret åt rätt håll, upp och ner blir det inget ord men åt rätt håll blir det ett ord.
Vad står det i chiffret?


Klämman Norr Slottet
Klämman?


Kolla på en karta eller sök, det är bergklyftan som är Norr om Slottet. Undersök lyktstolpen i klämman, JD har lämnat ett spår.
Vad är svaret på JD, Broden och HP?


JD: 2010 Brodén: 1886 HP: 2019 JD + Brodén - HP står i signaturen på brevet 2010 + 1886 - 2019 = 1877 Ta med årtalet till Nolhaga Labyrint
Kan jag få mer hjälp?


Ja! Tag kontakt med oss via sociala medier, antingen facebook eller instagram så svarar vi inom kort på din fråga! http://www.instagram.com/escapealingsas https://www.facebook.com/escapealingsas
Vad gör jag efter klämman?


Låsboxen leder dig till Sävebron. Under norra broföstet sitter ett elskåp. Elskåpet har ett kodlås...

Escape Game Alingsås

Borgens Gata 6, 441 39 Alingsås

  • White Instagram Icon
  • w-facebook